“Najuzbudljivi poklon koji jedna žena sebi može da pokloni”