Proslavljen 81. rođendan Biblioteke grada Beograda – “Čigoja štampa“ najbolji izdavač