Olga Manojlović Pintar, istoričarka: Istoričari nisu advokati